Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.04.2020 15:17 - СЛАВЯНИТЕ и ИСТИНАТА за ТЯХ
Автор: vled Категория: История   
Прочетен: 2158 Коментари: 21 Гласове:
6

Последна промяна: 30.11.2020 16:09

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
           СЛАВЯНИТЕ и ИСТИНАТА за ТЯХ

 

         Защо ние сме българи, а говорим славянски език?

Историческата наука няма отговор, а истината е проста и лесна…

…………..

След години на преекспониране на славянския елемент в българската историческа наука днес махалото е в другата крайност – пренебрегване, а в някои случаи почти пълно отричане. Нормално е по тези причини славяните днес да са спорна и дискусионна тема.

Официалната наука твърди, че славяните се спускат от север и заливат като море Балканите и тази заблуда се поддържа вече много години. Причината за това е, че в много от източниците се споменават думите СКЛАВИ или СКЛАВИНИ, за които поради фонетичната близост, но без никакви доказателства се приема, че това са Славяните. Кои обаче са Склавините?

В Дуклянската хроника от 13 в. пише, че по това време ГОТИТЕ били наричани от римляните СКЛАВИНИ, затова авторът превел заглавието „Книга на готите“ като „Царство на склавините“ (Regnum Sclavorum). Ръкописът се съхранява във ватиканската библиотека (Vat. Lаt. 6958) под името „Ljetopis popa Djukljanina“.Глава 5, стр.298:
„Caeperuntque se utrique populi valde inter se diligere, id est Gothi, qui et Sclavi, et Vulgari, et maxime quod ambo populi gentiles essent et una lingua esset omnibus. Deinde Vulgari, iam ex omni parte securi, construxerunt sibi villas et vicos et inhabitaverunt terram quam ceperunt usque in presentem diem.
(И тези два народа, а именно Готите, наричани още Склави, и българите, се заобичаха извънредно много, тъй като и двата народа бяха езичници и имаха общ език. Скоро българите се почувстваха сигурни от всички страни, построиха си чифлици и села, и останаха в земята, която обитават и до днес).“

 

Андрей Дандало, венециански дож и историк, в своето произведение „Хроника на Венеция“ отъждествява недвусмислено Склавините с Готите.“ „Еrant enim Sklavi odnus gentiles quia Gothis originem traherunt“/“Всъщност Склавите дотогова бяха езичници,тъй като са потомци на готите“/. Езичници за Дандало означава ,че не са католици.

Ето още едно писмено свидетелство за това, че СКЛАВИТЕ не са СЛОВЕНИ като Дулебите, а са различни групи хора:

„Аварите воюваха и против Склавите и против Словените и насилваха Дулебите – също Словени, и насилваха жените им…”

Из „Повести минувших лет”

Не ми е известно нито едно сведение, което да определя Склавите като Славяни, за разлика от посочените по-горе 3 независими източника, които недвусмислено посочват, че Склави или Склавини са ГОТИ.

Предубедеността в науката е може би най-вредното нещо, довело до тази огромна историческа грешка…!

 

„Славянското море” заляло Балканите е всъщност Готско море, за което има много сведения, докато за идването на Славяни - никакви!

Ето и нещо, което пък се използва от привържениците на автохтонната теория за доказателство, че Славяни и Гети са едно и също нещо:

Патриарх Фотий (820 г.) нарича Склавините и „ГЕТИ“.

Теофилакт Симоката (6-7 в.) също казва, че „СКЛАВИНИТЕ, ТОВА СА НЯКОГАШНИТЕ ГЕТИ (ГОТИ)“ (Theophylacty Simocattae, Hiistoriae, Stutgardiae,1972,стр.116-117,кн.3,точка 7).

Кои по-точно, ГОТИ или ГЕТИ?...

Работата е там, че известният готски историк Йорданес нарича своя труд за Готите ГЕТИКА и това хвърля в погрешна посока много изследователи. Всички знаем, че Гетите са едно от големите тракийски племена, живели в Североизточна България. Йорданес, (самия той етнически Гот)  обаче описва в книгата си не историята на тракийското племе Гети, а историята или легендата („Saga“) на ГОТИТЕ - голямо германско племе, което идва от северните земи от остров СКАНДЗА (днес остров ГОТЛАНД в Швеция, в която и до днес са известни областите  ОСТЕРГЕТАЛАНД и ВЕСТЕРГЕТАЛАНД???)…

Ако следваме Йордан и логиката на неговата Гетика, то би означавало, че неговите ГЕТИ са всъщност ГОТИТЕ, а най-вероятно и Склавините на Патриарх Фотий и Теофилакт Симоката.

Заигравката ГОТИ = ГЕТИ може и да е вярна, защото Гетите са едно от най-големите тракийски племена и е възможно у Готите (Германци) да има някакви далечни спомени, че произхождат от траките, а най-близките до тях траки по долния Дунав са били именно Гетите.

Последните археологически проучвания все по-ясно подкрепят виждането, че не Шумер, Месопотамия или Египет, а именно Балканите са Люлката на европейската, а най-вероятно и на индоевропейската цивилизация, че поради това Траките вероятно са най-древният народ и праотци на всички индоевропейци. Още една груба грешка е хипотезата, че траките са дошли от североизток или югоизток, за което нямо нито едно сведение или доказателство! Неотдавна след последните си археологически  проучвания палеоархеологът проф. Васил Николов доказа, че животът по днешните български земи не е прекъсвал, т.е. не е имало никакъв Хиатус, което беше единственият  и то само косвен аргумент, че траките са пришълци но Балканите.

Моето убеждение е, че Траки и Славяни не са едно и също нещо, както твърдят автохтонниците. Славяните като всички индоевропейци произхождат от траките, но не са траки, защото са развили по-късно свой език, своя култура, свои погребални обичаи и вярвания, различни от тези на траките. Като пример мога да посоча, че тракийската дума АЗ не се среща в нито един славянски език, но ще я намерим при много други индоевропейски езици:

Старо пруския,

Литовския и

Латвийския езици като AS и ES, 

а също в някои ирански езици:

Кюрдския, Az

Осетинския, Az

Талишки,– Az

Язгулямски - Az,

Ишкашимски – Az

Разликата между Траки и Славяни е очевидна, но освен ровене и тълкуване на писмените сведения се иска и елементарна логика!

Траките силно са вярвали в живота след смъртта, затова НИКОГА не са изгаряли телата на мъртвите си. Едно изгорено до пепел тяло вече не може да живее след смъртта така, както са си го представяли - с любимите си вещи и животни в погребалните храмове.

Славяните за разлика от траките не са строили погребални могили за мъртвите си, а са ги изгаряли. Освен това са имали вярвания, бит, език и култура различни от тези на траките, затова не можем да ги наречем Траки.

 

Кои са и от къде идват славяните

Оттам, откъдето и всички индоевропейци, от земите на Древна Тракия, славяните по специално - от земите на днешна Северна България, където може да се каже, че за пръв път са се оформили като отделна от траките общност. Оттам са се разселили основно на север и североизток, но в по-късни времена някои от тях са се завръщали на юг, подгонени от трудности в изхранването заради промяна на климата. Сведения за това може да почерпим от началната руска или по-точно украинска  летопис  „Повѣсть времяньныхъ лѣтъ,”

"От много време славяните бяха уседнали на река Дунав, където сега са земите Унгарска и Българска. От тези славяни се разотидоха по земята, и са нарекоха с имената на местата, където уседнаха. Така едни уседнаха край реката, наречена Морава и се нарекоха Моравяни, а други се нарекоха Чехи. И тези също са славяни: бели хървати и сърби, и хорутани. Когато власите нападнаха дунавските славяни и се заселиха между тях, и ги притесняваха, онези славяни дойдоха и уседнаха край Висла и се нарекоха лехи и из тези лехи излязоха поляците, другите лехи – лютичи, други – мазовшани, други – поморяни. Също така, славяните дойдоха и уседнаха край река Днепър и се нарекоха поляни, а други – древляни, защото уседнаха в горите, а други уседнаха между Припят и Двина и се нарича драговичи, други уседнаха на Двина и се нарекоха полочани, заради рекичката, която се влива в Двина, на име Полота, от нея и се назоваха полочани. Тези славяни, които уседнаха до езерото Илмен, се нарекоха със своето име, и направиха град, и го нарекоха ​​Новгород. А други уседнаха на Десна, и по Сема, и по Сула, и се нарекоха северяни. Така се разсели славянският народ, затова и писмеността се нарича „славянска“."

За разлика от другите, българските славяни са автохтонно/коренно население и никъде не са се разселвали. Няма и никакви сведения за това.

Дали днес се наричат СЛАВЯНИ или както са ги наричали траките - БРЕГАНИ (от тракийската дума БРЯГ, променена по-късно на БРЕЖАНИ, т.е. хора които живеят до брега (на Дунав), няма никакво значение, защото Славяните са най-голямата етно-лингвистична общност в Европа. Ще изброя държавите, които населяват, за да се разбере безсмисленото отричане на славяните:

Полша,

Чехия,

Словакия,

Словения,

Хърватска,

Черна гора,

Босна,

Сърбия,

България,

Беларус,

Украйна,

Русия

 

Във всички тези страни ВОДА, ХЛЯБ и много други думи са еднакви или подобни. Защо?

Защото всички тези различни днес народи имат един и същ извор, идват от едно и също място .- земите на Древна Тракия, която е Люлката на индоевропейската цивилизация. Ето какво пише Мавро Орбини във връзка с произхода на славяните.Той цитира Страбон, който твърди, че „Славяните са нещо отделно от траките, въпреки че живеят сред тях”.

СРЕД ТЯХ?!!!

 

Има ли славянска общност?

Има и тя е най-голямата в Европа. Другите 2 големи езикови и генетично близки общности са Германската (англо-саксонската) и Романската. Ако се загледате ще забележите очевидна близост във външния вид от една страна на италианци, французи, испанци и португалци,  и  от друга на англосаксонци, германци, скандинавци.
          Къде в тази картина са славяните? Има ли генетична връзка между северните и южните славяни? Има и свидетелство за това на първо място е езикът, който все още е първостепенен етноопределящ фактор, докато младата наука генетика си стъпи на краката.

Има и известни разлики между северните и южните славяни, но това си има своето обяснение. Докато в северните славянски страни – Полша, Чехия, Беларус, Русия е очевиден преобладаващият типично славянски генотип, при южните - словенците, хърватите, словаците, украинците, румънците, сърбите, албанците, българите, гърците  и македонците външните белези са в различна степен смес от 3 генетични типа:

1. Траки,

2. Техните първи генетични разклонения, които можем да наречем БАЛКАНЦИ и

3. Славяни.

Това дава основание на много хора да твърдят, че ние не сме славяни. Да, ние не сме толкова чисти славяни като повечето от руснаците, поляците, чехите, белорусите. Ние сме смес от споменатите по-горе 3 групи и това прави не само нашия, но и на всички балканци генотип различен от този на северните славяни, така че не славяните, а балканците са нашите най-близки роднини! Те всички без изключение също имат сериозен славянски, но и тракийски компонент в генетичните си картини.

Българските славяни са автохтонно население, което никога не е напускало Балканите, разселили са се в пределите предимно на днешна Северна България, по-малко в Южна. Живели са в непосредствена близост до тракийските племена, но са се чувствали различни като бит и светоусещане и с известни изключения не са се смесвали с траките. Останали са имената на следните 7 славянски племена в България: ВАГРИТИ, ВЕЛЕТИ, ВИСЛЯНИ, ТИМОЧАНИ, ДУЛЕБИ, СЕРДИ, ХОРУТАНИ.

Аспаруховите българите, наричани за удобство ПРАбългари са другата, най-креативната и важна част от днешната българска нация. Никой не може да отрече тяхното идване и завладяване на част от Балканите. В този смисъл те не са автохтонно/коренно население, но самия факт, че ние не се самонаричаме Траки или Славяни, а БЪЛГАРИ говори ясно за тяхното водещо начало в днешната българска нация, независимо, че са били по-малобройни от завареното автохтонно население от траки и славяни.

За славянския език

В най-древни времена почти не е съществувала разлика между тракийския и славянския език, защото и двете групи население са населявали едни и същи територии, макар да са живеели отделно - всеки в своето селище или район. Тази езикова близост днес създава много проблеми най-вече на българските изследователи, които и досега не могат да си обяснят защо ние сме българи, а говорим език, в който преобладава славянската звучност.

Според официалната наука славяните са се заселили на Балканите през 5, 6 век сл. Хр. Никой историк обаче не си задава простия въпрос – защо след 7 (седем) века римско, а впоследствие 5 (пет) века турско владичество населението в днешните български земи не е проговорило на езика на завоевателите?

Защо в същото време само за 100 години от „нахлуването на славяните” завареното балканско население е заговорило на славянски, а за още 100 придошлите прабългари на Аспарух макар че са били господарския етнос и те са се обезличили в славянския език???

Истината е, че българските славяни не са пришълци, а автохтонно/коренно население. Отникъде не са идвали, а през хилядолетията благодарение на своята многобройност са наложили във времето езика си, различен, но и много близък до тракийския. Това е напълно логично, защото в исторически план се забелязва права пропорционалност между високия прираст на това население и в същото време бавното му и трудно обществено и културно развитие. Не случайно славянските страни заемат половината от Европа като територия и население, но първата славянска държава е образувана едва през 9 век.

Ние от езикова гледна точка сме основно траки и славяни. Прабългарите също имат своя принос в днешния ни език, но  той е по-малък, макар че като далечни потомци на траките със сигурност са запазили нещо от древния праезик на индоевропейците – тракийския.

Разчитаме го в най-важните титли, останали от източниците.
КАНАСЮБИГИ,  БАГАТУР, БАГАИН пряко ни водят към древно тракийския Бог - БАГ (латинизирано на БАКхус)…

Каквито и противоположни мнения за славяните да има днес, то те не могат да изтрият факта, че съществува такава езиково и генетично близка общност, която съставлява почти половината от територията и населението на Европа!
           …

        Ще добавя и нещо, което съм писал по друг повод:
        В днешно време тракомразието върви ръка за ръка със славяномразието, незнайно защо?
        Заради професията ми се наложи в годините да попътувам доста из Европа и да се срещам с много и всякакви различни хора. Забелязал съм, че освен официалните граници има и една друга, невидима граница, която ако я пресечеш и попиташ някой за вода или хляб никой не те разбира. Налага се да си припомниш уроците по западни езици и като кажеш Brot, Bread, Brod или Wasser, Water, Watten хората любезно ще ти посочат откъде да си ги купиш. Разбираш, че си попаднал в света на германците и келтите. Забелязваш и нещо друго, което някои остроумници са го казали в следния анекдот (да ме прости Господ, не съм го измислил аз). - „Ако попаднеш в страна, където кравите са по-хубави от жените значи вече си в Швейцария”…
        Тръгнеш ли на север суровостта и мъжествеността в двата пола около теб намалява, докато поомекне в Скандинавието. Когато се връщаш обратно и на изток пресечеш отново тази невидима граница, забелязваш нещо странно - една постоянно натрапваща се хубост на жените наоколо. Спреш ли първата девчиня, девка, девойка или девушка и кажеш: ВОДА или ХЛЯБ, веднага ще ти налеят, а ако си закъсал може да ти дадат и филийка, две. И се чудиш откъде в тази далечна страна са научили този сакрален древнобългарски език? Мислиш си – „Сигурно го учат в училище, защото и ний сме дали някои работи на света!”
J.
     И разбираш, че си попаднал при своите, в света на славяните. Ако си изкушен от генетиката може и да ти светне нещо, че тази хубост наоколо не ще да е само заради езиковата близост. Тръгнеш ли по на юг, нещата стават все по-наситени и по тракийски по-топли и по-ласкави. Накрая стигаш до земя, където доматите и чушките стават страшно вкусни, гроздето и дините много сладки, ароматът на розите и смокините упойващ, а красотата на жените непоносима и си викаш:

”Райско е, сигурно съм попаднал в Люлката”…  J


 Тагове:   траки,   Славяни,   българи,   история,


Гласувай:
81. bulgares - няма да коментирам дългото ти изложение
12.04.2020 21:39
но ще се спра на глупостите които се разпространяват за трупоизгарянето при славяните. Траките СА ПРАКТИКУВАЛИ ТРУПОИЗГАРЯНЕ, което е довод, че склави и траки е едно и също. Как си представяш физически ВСИЧКИ склави да са изгорени? Тези умрели сами и по масови гробове при битки кой ги е изгарял? Хайде, да не пробутваме това тъпо невъзможно извинение на Панславинизма през 2020г. Как си представяш че са изгаряни славяните до прах като при днешната кремация с тогавашните технологии? Няма как.
Правен е ДНК анализ на 15 тракиеца, проби P191-1 и T2G2
http://archive/Suulu#selection-91.0-91.58

Едната е на 14 годишно момче тракиец до Свиленград, в урна, с праха са запазени и недоизгорели кости от които е взето ДНК. Как за тракиеца се е запазила и урната и прахта и част от кости, а от всички славяни у нас не е останала и една прашинка, няма жилище или селище при "уседналия" им начин на живот и т.н. Моля те дай само едно годно доказателство за съществуването на славяни по нашите земи, а не обяснявай в какво вярваш.
цитирай
2. vled - Не си спомням да сме се запознавали…
12.04.2020 23:35

„Едната е на 14 годишно момче тракиец до Свиленград, в урна, с праха са запазени и недоизгорели кости от които е взето ДНК.”
…….
Остава да докажете, че това посочено 14 годишно момче е трак както и всички други посочени като траки.


цитирай
3. vled - Некрополи отбелязани като безспорно славянски
12.04.2020 23:49
са на няколко места в Северна България: с. Попина и с. Гарван край Дунава, с. Вълчедръм и с. Бежаново и др. Тези най-ранни некрополи се датират, главно по типа на глинените съдове, употребени като урни, които по грубата си и примитивна обработка рязко се отличават от тракийските.


цитирай
4. bulgares - Не отговорихте как е възможно физически
13.04.2020 00:35
всичките славяни да бъдат изгорени до прашинка, а траките не.
Иначе доказателството, че горепосочените са траки е повече от просто - погледнете датировката на пробите от които е взета ДНК

И нали говорим, че това са проби от които е взета ДНК. Самите проби доказват, че са траки. Аз за по-силни доказателства от ДНК анализ днес не знам.
цитирай
5. bulgares - знам за това
13.04.2020 00:48
vled написа:
са на няколко места в Северна България: с. Попина и с. Гарван край Дунава, с. Вълчедръм и с. Бежаново и др. Тези най-ранни некрополи се датират, главно по типа на глинените съдове, употребени като урни, които по грубата си и примитивна обработка рязко се отличават от тракийските.Тези "доказатателства" са изфабрикувани от Живка Въжарова. Може да се запознаете коя е и кога ги е направила тук.
http://istoria/855/zhivka-nikolova-vazharova

Ето какво казва обаче археоложката Красимира Лука която много добре е проверила работата на Въжарова "Предимно славянския характер на населението в тази част на страната за сега се доказва с „липсата”, а не с „наличието” нанаходки".

https://www/724952/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_Augustae_%D0%B4%D0%BE_%D1%81._%D0%A5%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

И за какви некрополи на славяни става дума? Нали всички са изгорени до прашинка и сега казват, че няма и една костица на славянин у нас от която да се вземе ДНК.
цитирай
6. bulgares - и тъй като
13.04.2020 00:57
едва ли ще ви убедя с авторитета си на непознат ви препоръчвам 3 мин филмче с познат. Той 4-5 години руга и псува как зли сили искали да ни отнемат "славяните", пък преди да умре склони на истината.

https://www.youtube/watch?v=guBaXY26wxY
цитирай
7. vled - . bulgares
13.04.2020 13:40
Това което сте написал е несериозно, но понеже сте си направил труда да ме уважите ще ви отговоря.
Могилната култура е разпространена освен в цяла Европа и известна част от Азия, където ги наричат КУРГАНИ. Нима мислите, че траките са населявали и днешния Волгоград (Сталинград), където е известният Мамаев Курган или също далечната Дания, където има най-много погребални могили след тези в днешна България. Ако са намерени останки от изгорени кости в някоя погребална могила край Свиленград (както предполагам) това изобщо не значи, че могилата е тракийска, а не на Готи, Келти, Гърци, Перси или някои други преминали и оставили там костите си.
…..
Теофилакт Симоката (6-7 в.) явно е преписвал от Йорданес и неговата ГЕТИКА, в която той говори за ГОТИ, които са СКЛАВИНИ и което е още едно потвърждение на това, което съм написал в материала си.

ТРАКИТЕ не са СКЛАВИНИ и няма нито един сериозен историк, който да го твърди!

цитирай
8. didanov - здравей влед нещо се обърках
13.04.2020 22:56
можеш ли да отговориш ясно - кой кого е - славяни, склавини, гети, готи, траки, българи?
от прочетеното разбрах славяни няма, има склавини, склавините са гети, тоест траки, но гетите не са готи,готи а не славяни са заляли Балканите, славяните се отделят от траките, а траките не са напускали земите си. А българите къде са в тази картинка?
Моля поясни :)
малко е опасно да се говори за общото понятие траки т.к. има повече от 70 племена, по-добре да конкретизираме като мизи, пеони, одриси и прочие. Поздрави
цитирай
9. vled - То си е объркано от историците и това е огромна грешка!
14.04.2020 14:37
Напротив – има славяни и те са половината от територията и населението на Европа, но са останали незабележими за хронистите и нищо не е писано за тях, освен в украинската летопис „Повесть минувших лет”, писана около 1113 г.където за пръв път се споменава за 2 (две) отделни племена СЛОВЕНИ и …СКЛАВИ???
„Аварите воюваха и против Склавите и против Словените и насилваха Дулебите – също Словени, и насилваха жените им…”
Из „Повести минувших лет”

Грешката при историците е огромна, но ще се опитам да опростя нещата.
СКЛАВИ, СКЛАВИНИ са ГОТИ, а не Славяни.
СКЛАВИНИте на Теофилакт Симоката са ГОТИ, а не тракийското племе Гети.
Готът Йорданес пише за Готите дошли от остров Скандза (днес Готланд), но озаглавява труда си Гетика?
В Швеция и до днес има райони Вест ГЕТА ланд и Ост ГЕТА ланд, няма да ви го превеждам, защото е ясно. Вижда се че става въпрос за промяна на гласните О в Е, както го имаме и в нашия език като Якане и Екане.
През 6 век на Йорданес и Симоката отдавна не се споменава за никакви траки, освен за Беси, защото земите на траките от 4, 5 века са в границите на Римската империя.
Българите, наричани днес за удобство ПРАбългари в 5,6 век са в земите на днешна Украйна в империята си наричана Стара Велика България.
Защо днес ние, което се самонаричаме БЪЛГАРИ говорим езика на СЛАВЯНИТЕ, но го наричаме български?
Отговорът е прост – славяните са били доста по-многобройни и са наложили по естествен път езика си, по-точно лексиката/словният му състав.
В материала си „Българската теория” съм се опитал да обясня всички неизяснени въпроси за нашата история.

цитирай
10. bulgares - Напротив – има славяни и те са пол...
15.04.2020 00:33
vled написа:
Напротив – има славяни и те са половината от територията и населението на Европа, но са останали незабележими за хронистите и нищо не е писано за тях, освен в украинската летопис „Повесть минувших лет”, писана около 1113 г.където за пръв път се споменава за 2 (две) отделни племена СЛОВЕНИ и …СКЛАВИ???


А ти откъде знаеш толкова много за славяните след като няма нищо писано за тях до 1113г.? Ами авторът на „Повесть минувших лет” откъде е научил за тях? Дай някакви първоизточници и логични обяснения.

Така както се пишеше история по соца вече не става - застава някой и вика "Това така е било, другото така е било, вервайте ми, аз съм професионален историк и ги разбирам тия работи ..." Човек само като чуе "няма нито един сериозен историк, който да го твърди" му е ясно, че няма никакви други аргументи и доказателства по въпроса. И моля да не говорим за Мамая Курган, а строго за българската история. Нека оставим другите народи да си пишат историята сами. На територията на България до момента не е открито и едно доказателство дори и за един славянин.
цитирай
11. vled - 10. bulgares
15.04.2020 12:58
За Славяните и много други работи прочетох в една книжка, която съм посочил в края на материала си „Българската теория”.


цитирай
12. shtaparov - Имах някои забележки, но заключ...
16.04.2020 22:33
Имах някои забележки,но заключението се оказа забележително хубаво,та набързо ги забравих! :)
цитирай
13. vled - shtaparov
17.04.2020 22:10
Благодаря, shtaparov
Благодаря за „забележително хубавия” коментар накрая. И аз да открадна нещо хубаво…

:)
цитирай
14. bulgares - и според мене гетите са част от готите
18.04.2020 06:17
Което най-ясно е казано от Procopius of Caesarea (500– 554г) в трета книга на History of the Wars: "Готите включваха много народи преди, както и сега, като най-великите и важни между тях са гетите, вандалите, визиготите и гепидите".

За което има потвърждение и поне от една дузина други летописци, но панславинистите са измислили много глупости и "архаизации" за да може гетите, готите и траките да измрат по земите ни преди да дойдат славяните от нищото, без да воюват за плодородната ни земя и без да оставят и един документ или следа за идването си.

Скити пък е едно друго име и трябва да се прави разлика между Скития и Малка Скития, което си е просто днешна Добруджа, била преди най-старото царство на гетите. И защо 251г готите минават Дунава при Гиген и се насочват с остър завой право към Разград? Ами защото най-вероятно там ги очакват техните поробени братя гети да се бият заедно.
цитирай
15. vled - 4. leonleonovpom2
18.04.2020 15:45
„Не множеството решава , а силата какъв език ще се говори!”

„Силата” не успя да наложи на цигани, турци, арменци и др. да не си говорят езика и до днес.
На „Силата”, която е основала днешната българска държава - България й се е наложило да понаучи местния трако- славянски език, за да се разбира с поданиците си.цитирай
16. vled - 15. bulgares
18.04.2020 15:47
„за да може гетите, готите и траките да измрат по земите ни преди да дойдат славяните от нищото, без да воюват за плодородната ни земя и без да оставят и един документ или следа за идването си.”

Българските славяни са коренно население. Няма никакви сведения за тяхното идване в българските земи.

„Ами защото най-вероятно там ги очакват техните поробени братя гети да се бият заедно.”

Тази приказка от юношески роман се разнася от няколко години без НИКАКВИ ОСНОВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА. Учудвам се, че все още има доста наивници, които да вярват на това. Пак ще го напиша – няма нито един сериозен професионален историк, който да подкрепя тази хипотеза.

цитирай
17. vled - 18. leonleonovpom2
19.04.2020 12:55

Прочети какво съм написал за огромните разлики между Траки и Славяни и помисли малко повече по въпроса.

„Славяните за разлика от траките не са строили погребални могили за мъртвите си, а са ги изгаряли! Освено това са имали вярвания, бит, език и култура различни от тези на траките, затова не можем да ги наречем Траки.”

цитирай
18. vled - 20. leonleonovpom2
19.04.2020 23:11
Съжалявам, но трябва да ти го напиша.
За кой ли път си пишеш каквото си знаеш без да се опиташ да схванеш основни моменти от написаното в материала. Ще го подредя по точки:
1. Българските славяни НЕ СА пришълци, а са автохтонно, коренно население. Не идват от Померания, както си написал.
2. Според Страбон и Мавро Орбини са живели СРЕД траките, т. е. обитавали са едни и същи територии, затова и езиците им са близки, но с времето все повече са се раздалечавали.
3. Това е българският език: БАЩА, МОМА, ОБИЧАМ, БУЛКА, ПЛАНИНА и много други, повече в книгата „Езикът на Аспаруховите и Куберови българи”. на Петър Добрев.
Днешният български език е СМЕС от тракийски, славянски и прабългарски думи, в който преобладават славянските.
4. Ето един пример:

ВАРДЯ – тракийски,
ПАЗЯ – славянски
БРАНЯ – прабългарски

ЧЕИЗ – тракийски
ПРИКЯ – славянски
РУБА – български

Светли празници!
цитирай
19. nikikm - Здравейте!
18.09.2021 19:42
Не съм историк,но се интересувам.Имам и мнение,без да съм убеден,че всичко,което съм прочел и подредил в главата си,ще се окаже достоверно.Съвсем накратко мога да кажа: германците са българи.А,българите имат много названия и е излишно да се противопоставят имената и местообитанията,като за различни етноси.Накратко,бългаарите са белгари,т.е. бели хора.Ари е ора-хора.Огромен народ по Херодот.Днешните германци са българи.От българите през 226 г.се отделя голяма група начело с Тессе и Балгер-водачи и поема на север.Бавария е резултат от това и за това са писали и немски и български учени.Преди столетия са говорили "славянски" /това е политически термин,но под страх от смъртно наказание им е забранявано да го говорят.Провинция Баден Вюртенберг до средновековието се е управлявала от Кайзер фон Булгариен.И на баварците и на вюртенбергци,знамената им и гербовите се припокриват с нашите от това време.Има все още много за това в библиотеката в град Мюнхен. Четох за тези неща,преди няколко години ходих в Германия,но те са задръстени и не знаят,не искат и да приемат,нито да проверят.Знаят това,което са ги учили и което както и при нас не е истината. Та,взех два немско български речника на БАН и ги прерових от корица до корица,надявах се да излязат все някакви дваесетина думи сходни с български.Излязоха,..колко мислите? Над 400 четиристотин думи,като се има,предвид,че не знам старобългарски и не съм посочвал производни от един корен.пуснал съм ги в блога си,но както и очаквах,без реакция.Все едно. та,дано съм бил с нещо полезен.
цитирай
20. vled - 22. nikikm
19.09.2021 23:09
Благодаря за коментара.
Не виждам обаче връзката с темата за Славяните.
Ако искате може да погледнете в блога ми "Тракийският език" и там ще намерите част от това, което сте написал.
Дано и аз да съм полезен.

цитирай
21. nikikm - О,пределено сте полезен,
20.09.2021 17:42
макар отговорът Ви да не звучи много приятелски. И защо да ходя да търся част от това,което съм написал? А,връзката е,че темата е засегната в коментарите и славяни и българи е едно и също.Славяни,руси, пруси,флавии и пр.са със значение на руси хора.Има една стара българска дума "плава",която означава -руса. Но,няма да Ви отегчавам повече с простосмъртните си умозаключения.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: vled
Категория: История
Прочетен: 46193
Постинги: 15
Коментари: 391
Гласове: 363
Архив
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31